Kosten

Volwassenen

Voor volwassenen (vanaf 18 jaar) wordt behandeling in de specialistische GGZ (SGGZ) vergoed door  Nederlandse zorgverzekeringen.

KSP heeft geen contracten met zorgverzekeraars afgesloten. Afhankelijk van uw polis wordt de behandeling volledig of gedeeltelijk vergoed. Bij een basisverzekering wordt meestal ongeveer 70% van de kosten vergoed. Er wordt geadviseerd om voorafgaand aan de behandeling contact op te nemen met uw zorgverzekering om na te gaan hoeveel van de kosten voor u vergoed wordt.

Behandeling binnen de SGGZ verloopt via de ZPM-systematiek. De tarieven voor de behandeling zijn vastgesteld door de Nederlandse Zorg Autoriteit. De kosten hangen af van de aard en de complexiteit van de behandeling.  De door de NZA vastgestelde tarieven voor behandeling vindt u hier.

Om in aanmerking te komen voor een vergoeding via de zorgverzekering is er een geldige verwijsbrief nodig en moet er een diagnose gesteld worden.

In een geldige verwijsbrief moet de naam en AGB-Code van de verwijzer, de vermoedelijke DSM-diagnose, en verwijzing naar de SGGZ staan.

Wanneer u zonder tussenkomst van een verzekeraar in behandeling wilt (een verwijsbrief of diagnose is dan niet noodzakelijk) wordt een tarief van €180,- per uur gerekend.

Kinderen en jongeren

Voor jongeren (tot 18 jaar) wordt behandeling in de specialistische (SGGZ) vergoed via de gemeente. 

KSP heeft geen contracten met gemeenten afgesloten. Er wordt geadviseerd om voorafgaand aan de behandeling contact op te nemen met uw gemeente om na te gaan of u in aanmerking komt voor vergoeding. Eventueel is dit mogelijk vanuit een PGB.

Om in aanmerking te komen voor een vergoeding via de gemeente is er een geldige verwijsbrief nodig en moet er een diagnose gesteld worden.

In een geldige verwijsbrief moet de naam en AGB-Code van de verwijzer, de vermoedelijke DSM-diagnose, en verwijzing naar de SGGZ staan.

Wanneer u zonder tussenkomst van een verzekeraar in behandeling wilt (een verwijsbrief of diagnose is dan niet noodzakelijk) wordt een tarief van €180,- per uur gerekend.

Internationale zorgverzekering

De meeste internationale zorgverzekeringen (o.a. Cigna, Allianz, Aon) vergoeden behandeling door een psychiater voor zowel volwassenen als kinderen. Geadviseerd wordt om voorafgaand aan de behandeling contact op te nemen met uw zorgverzekering om na te gaan of u in aanmerking komt voor vergoeding.

Wanneer u zonder tussenkomst van een verzekeraar in behandeling wilt (een verwijsbrief of diagnose is dan niet noodzakelijk) wordt een tarief van €180,- per uur gerekend.

No-show beleid

Wanneer een afspraak niet ten minste 24 uur van tevoren wordt afgezegd, wordt de afspraak in rekening gebracht. Dit bedrag is niet declarabel bij de zorgverzekering of gemeente.