Kosten

Volwassenen

Voor volwassenen (vanaf 18 jaar) wordt behandeling in de specialistische GGZ (SGGZ) vergoed door  Nederlandse zorgverzekeringen.

Behandeling binnen de SGGZ verloopt via de ZPM-systematiek. De tarieven voor de behandeling zijn vastgesteld door de Nederlandse Zorg Autoriteit. De kosten hangen af van de aard en de complexiteit van de behandeling.  De door de NZA vastgestelde tarieven voor behandeling vindt u hier. 

KSP heeft geen contracten met Nederlandse zorgverzekeraars afgesloten. Afhankelijk van uw polis wordt de behandeling volledig of gedeeltelijk vergoed. Bij een Nederlandse basisverzekering wordt meestal ongeveer 70% van de kosten vergoed. Buitenlandse of internationale verzekeringen (Cigna, JSIS, Allianz)  vergoeden vaak wel alle kosten. Er wordt geadviseerd om voorafgaand aan de behandeling contact op te nemen met uw zorgverzekering om na te gaan hoeveel van de kosten voor u vergoed wordt. 

Om in aanmerking te komen voor een vergoeding via de zorgverzekering is er een geldige verwijsbrief nodig en moet er een diagnose gesteld worden. In de verwijsbrief moet de naam en AGB-Code van de verwijzer, de (vermoedelijke) DSM-diagnose, en verwijzing naar de SGGZ staan.

Kinderen en jongeren

 Voor jongeren (tot 18 jaar) bedraagt het uurtarief €184,-.  Behandeling in de specialistische GGZ (SGGZ) wordt vergoed via de gemeente. KSP heeft geen contracten met gemeenten afgesloten, wat inhoudt dat u zelf zult moeten betalen, tenzij u een PGB (persoonsgebonden budget) heeft via de gemeente. De meeste internationale verzekeringen (Cigna, JSIS, Allianz) vergoeden ook behandeling van kinderen en jongeren onder de 18 (volledig).

Om in aanmerking te komen voor een vergoeding via de gemeente is er een geldige verwijsbrief nodig en moet er een diagnose gesteld worden. In een geldige verwijsbrief moet de naam en AGB-Code van de verwijzer, de (vermoedelijke) DSM-diagnose, en verwijzing naar de SGGZ staan.

No-show beleid

Wanneer een afspraak niet ten minste 24 uur van tevoren wordt afgezegd, wordt de afspraak in rekening gebracht. Dit bedrag is niet declarabel bij de zorgverzekering of gemeente.